7finanse - portal finansowy - bezpłatne porady finansowe, porady prawne, ubezpieczenia, giełda, waluty, biznes, kredyty, pożyczki, lokaty, konta, inwestycje, produkty finansowe, finanse

Dziś jest: Wtorek, 22 maja 2018, Imieniny: Heleny, Julii

Porady Eksperta

Dostęp do informacji o kredycie

Witam serdecznie!

Sprawa dotyczy kredytu, który poręczyłem własą nieruchomością. Chciałbym uzyskać informację o tym kredycie, ale bank odmawia mi ich podania. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, abym mógł uzyskać takie informacje? Poniżej treść pisma do banku:


Zielona Góra,18.02.2013


Czerniecki Rafał
Strumykowa 24a/3
65-101 Zielona Góra
Bank BPH
Marynarki Polskiej 177
80-868 Gdańsk
Dotyczy: umowy kredytowej DFCD/75216985


Szanowni Państwo,


W dniu 27.01.2005 na rzecz Haliny Czernieckiej oraz Stanisława Ryszarda Czernieckiego została wypłacona pożyczka hipoteczna w kwocie 31.721,70 CHF. Zabezpieczeniem pożyczki stała się należąca do mnie nieruchomość.
W trakcie okresu kredytowania nastąpiły istotne zmiany. Od listopada 2011, kredytobiorca główny Stanisław Ryszard Czerniecki zaprzestał spłaty rat wynikających z umowy, wysyłając do Banku stosowne oświadczenie i informując mnie o tym ustnie. Wynikające z ww umowy zobowiązania przejąłem ja regulując wszystkie zaległości wraz z odsetkami. Od tego czasu raty są spłacane terminowo wg harmonogramu. Dodatkowo 20.11.2012 z lokalu, który stanowi zabezpieczenie kredytu został wymeldowany kredytobiorca główny Stanisław Ryszard Czerniecki, ponieważ nie zamieszkiwał tam od kilku lat. Od kilkunastu miesięcy nie mam kontaktu z kredytobiorcą głównym.
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z uprzejmą prośbą o dostęp do informacji dotyczących w/w kredytu.Z poważaniem

Rafał Czerniecki

w załączeniu decyzja o wymeldowaniu


A oto odpowiedź banku:
From: ~Kredyty Hipoteczne (GE Capital, Bank BPH)
Sent: Tuesday, February 19, 2013 1:36 PM
To: Rafał
Subject: Odpowiedź Banku BPH
sprawa nr 8381256
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na korespondencje z dnia 18.02.2013 r. uprzejmie informuję, iż Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej posiadanych przez Klientów zobowiązaniach i rachunkach. Oznacza to, iż osobie nie będącej stroną umowy kredytu/rachunku Bank nie może udzielić informacji. Możliwe to będzie po przedstawieniu stosownego pełnomocnictwa bądź przystąpienia do długu (tj. wstąpieniu w prawa i obowiązku Kredytobiorcy).
Dodam, że w wypadku śmierci Kredytobiorcy, osoby zobowiązane do spłaty kredytu wskazywane są w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Spadkobiercy są zobowiązani dostarczyć do Banku m.in.:
· zawiadomienie potwierdzające dokonanie zmiany prawa własności w dziale II Księgi Wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu zgodnie z postanowieniem sądu o nabyciu spadku,
· potwierdzenia uiszczenia podatku od spadku (w przypadku zwolnienia z zapłaty podatku – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego),
· kopie dowodów osobistych oraz oryginały do wglądu.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Bank nie może udzielić Panu informacji dotyczących wskazanego zobowiązania.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Serwisem Kredytów Hipotecznych pod numerem infolinii 801 889 889 * (z telefonów stacjonarnych) lub 58 300 75 00 (z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, a także pod adresem e-mail: kredyty.hipoteczne@ge.com. W kontaktach z Bankiem proszę posługiwać się numerem PESEL.
Z poważaniem,
Maciej Wardacki
Specjalista
Zespół Obsługi Zapytań i Reklamacji

Z góry dziękuję za odpowiedź

Pozdrawiam

Rafał Czerniecki


Odpowiedź Eksperta:

Paulina Ryglowska-Stopka

Specjalista ds. bankowości

Witam

Niestety,ale bank ma prawo odmówić udzielenia informacji o kredycie "osób trzecich",ze względu na zachowanie tajemnicy bankowej.

Proszę poprosić kredytobiorców o udzielenie Panu pełnomocnictwa, w celu uzyskania informacji o kredycie.

Pozdrawiam
Paulina


Partnerzy serwisu:
2009 © Copyright by 7finanse.pl portal finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.